Българската делегация беше водена от г-н Трайко Млaденов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-н Иван Иванов и г-н Живко Георгиев- общински съветници от Общински съвет-Костинброд. Първата среща на гостите включваше посещение на Културния информационен център в село Звонци. Кметът на село Звонци- г-н Милан Йосифов, заедно с г-н Иван Таков – деятел на Националния съвет на българите в Сърбия и представител на организацията в Звонци, както и член на общинският съвет в Бабушница и г-н Саша Златанов – общински съветник и координатор за сътрудничество с националните малцинства посрещнаха делегацията от община Костинброд.
След посещението на Културния информационен център в село Звонци, всички се отправиха към административния център на общината, който се намира в град Бабушница.
В общинската администрация на община Бабушница, гостите бяха поканени в кабинета на кмета г-жа Сладжана Николич. На срещата присъстваше и г-н Едвин Сугарев- генерален консул на Република България в Ниш.
Община Костинброд вече официално е приятел с община Бабушница!
Г-н Трайко Младенов, заедно с г-жа Слагана Николич подписаха пак за сътрудничество!
Пактът между общините е с цел бъдещо приятелство между пенсионерските клубове, намиращи се на тяхна територия с цел да създадат ползотворно сътрудничество и междуинституционален обмен. Също така двете общини ще целят промотиране на туризма, социално и икономическо развитие на териториите и бъдещи трансгранични проекти.
Поддържането на добросъседски взаимоотношения, уважението и побратимяването между двете общини ще разшири и развие сътрудничество в сферата на културата, туризма и бизнеса.

На 20.10.18г. в град Бабушница е празник на зарзавата и наши пенсионери от община Костинброд ще посетят града, ще се насладят на празника в Република Сърбия и ще се запознаят с новите си приятели от пенсионерския клуб в Бабушница.

8055 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, на 19.10.18г. община Костинброд подписа пакт за сътрудничество с община Бабушница, Република Сърбия!