Община Костинброд извършва довършителни дейности по фасадите на читалището след успешно приключеният проект по Държавен фонд „Земеделие“. Дейностите, които се изпълниха по проекта с Държавен Фонд „Земеделие“ бяха ремонт на покрив 1393.73 кв. м.; мазилки и облицовки на стрехи и отвори; монтаж на ламаринена обшивка по калкани; монтаж на ламаринена пола по стрехи; монтаж на нови улици и водостоци; демонтаж и монтаж на прозорци, врати и капаци. Подменената дограма е с площ 138.60 кв. м.

Започналите през пролетта ремонтни дейности са към своя край, а резултатите вече са видими. В момента се измазват и пребоядисват външните стени на сградата на читалището. Всички фасади се възстановяват и се обновява цвета им.

Преди започване на ремота:

 

Община Костинброд заедно с читалищното ръководство извоюваха културният дом на костинбродчани да е място не само приятно за посещение, но и за гледане.

Гледайки назад във времето, можем единствено да заключим, че културата и духовността са необходимост и изискват и големи борби на обществеността – от строежа на читалището до неговата поддръжка и така да просъществува повече над 70 години.

Община Костинброд направи всичко възможно, освен обновения ни централен градски площад и паркингите, най-голямото ни читалище да има европейска визия, с цел да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да задоволява културните потребности и интереси на населението, да поддържа, обогатява и развива народните обичаи.

Ремонт:

НЧ“Иван Вазов-1947“ е читалище с развита културна дейност. В него се помещават фестивалите „Шопски наниз“, „Кацу Джин Кен“, „Парад на детската забавна песен“, изложби, театрални постановки, народни танци на ТС „Зорница“, най-голямата ни библиотека и не на последно място, именно в него заседава Общински съвет на община Костинброд. Безброй културни и образователни дейности, насочени към опазване на обичаите и традициите на българския народ, разпространение на знания и запознаване на гражданите с ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

След успешно реализирания, с помощта на общината, инфраструктурен проект по ДФЗ към МЗ, Община Костинброд прави всичко необходимо централната ни културна обител да придобие нова визия, съответстваща на новия градски площад и паркингите, които бяха направени около читалището. А през тази есен започват и довършителните строителни дейности по централния ни градски храм „Св. Мина“.

25677 посещения общо 1 посещения за деня
В процес на приключване е дългоочакваният ремонт на най-голямото и централно за града и общината ни читалище – НЧ “Иван Вазов-1947”