На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / – Богьовци: Общ.Костинброд , УПИ IX-115 Кв.26 УПИ X-126 Кв. 25 , УПИ ХІІ-127 Кв.25 Преместваем Обект, Къща
На 29.03.2021 г. /09:46 – 10:30 ч. / – Голяновци: 350036 М.Керената , 401001 , 408.17 , 408.91 IV-302 , VI-Общ, Кв.25 , XVI-131 , Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Кирил И Методи 11, Крайречна 16, М. „Червиляк , М. Червиляк, УПИ 403045 , М. Червиляк, УПИ 403047 , Местн.Ул.Централна 9, ПИ 001242 , ПИ 001261, М.Пеювица , ПИ 15984.369.5 , ПИ 322020 , ПИ 336, М.Лаката , ПИ 350028, М.Керената , ПИ 403046, М.Червилак , ПИ №358 М.Пеювица , ул. Лилия УПИ 322 Кв.22 , Ул Нарцис УПИ III-92.Кв 21 , УПИ 2-127, 129, 227 Кв.10 , УПИ I -128 , УПИ IV-40 Кв.19 , УПИ V-Общ. Кв.25 , УПИ XIX-50 Кв.6 , УПИ XV1-67, 68 , УПИ XXIII-50 , УПИ ІІІ-298, Кв.4 , УПИ ХVІ-219, Кв.13 , Хан Аспарух 9, Централна Лъката 2, Вила, Местност Страната, Местност Уздровица, 3 Ул.Виктория, М.Лаката, Имот 339027, Къща, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, Кв.9
На 29.03.2021 г. /09:46 – 10:30 ч. / – Драговищица, Общ. Костинброд: М. Змиярника , 020400 М. Батковаци, 101 , 139 , 160140 , 433, 92 , 507.26 , 507.88 , 556 , 68134.8589.1 , I-487, Кв.13 , IV -185 Кв.33 , IV-236 Кв.48 , XIX-163, Кв.24 , XIX-466 , І Кв.33 , Батковци , Белидие Хан , Бригандия , Втора 3, 38, УПИ 1-181, Кв.35, 1, Двадесет И Втора , Двадесет И Първа 1, Двадесет И Трета 10, Дванадесета 10, Девета 4, Кв. Батковци , М.Брагандия Кв.Батковци, М.Брегандия Имот Пл.№42 , М.Бригандия , М.Бригандия Им.Пл.№116 , М.Бригандия Им.Пл.№75 , М.Бригандия Кв.Батковци , М.Бяла Земя , М.Лъка Изомат Пи 140180 , Мест. Брегандия , Мест. Бригандия , Мест.Бригандия , Местн.Бригандия , Местност Бригадия , Местност Бяла Земя , Местност Стожера , Осемнадесета 13 А, Осма 6, Парцел 601 До Кв.2, Пета 3, ПИ 507.8 , ПИ 508.120 , ПИ 541 До Кв.22 , ПИ 543 До Кв. 22 , ПИ №92 Кв.26, Ул.Първа №7 , Първа 75, 31а, Склад, 54, 38, 116, 89, 97 7, Седемнадесета 6, Стожера , Тридесет и Втора 4, Тридесет и Шеста 10, Тридесета 3, УПИ 508113, М.Стожера , УПИ 558 Кв. 6 , УПИ IX-350 , УПИ XI-157 Кв.24 , УПИ XI-443 Кв.36 , УПИ XIII Кв.15 , УПИ ХХ-466, Кв.51 , УПИ -16, Кв. 502в.з. Брегандия , Четвърта 2, Махала Стожера, ПИ 352020, Фургон, 1, 3, 26, 17, 11, М.Бригандия, Пи 5020007, Вила
На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / – Дръмша: 87.196 , Гаго Пи 87, 181 , М Самовилски Връх, П-Л 81.44 , М.Самовилски Връх , Местност Самовилски Връх , Пи 81.157 , Самовилски Връх Пи 82, 9 , УПИ -VIII-7
На 29.03.2021 г. /09:46 – 10:30 ч. / – Костинброд: 050260 , 38978.264.102 , 38978.507.302 , 508, 161 , І-4397 Кв.259 М. Под Селото , Александър Стамболийски 79, 83, 87а, 95, 89, 101, 81, 83а, 93, 87, 76, 97, 91, 99, 72, 74, 24, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 47, 51, 26, 38, 5, 9, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 46, 4, 43, 52, 39, 50, 12, 21, 36, 7, 45, 23, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 35, 22, 20а, 29, 25, 33, 78а, Атанас Йорданов – Памидова Лоза ЕТ , Балван 11, 5а, 9, 2, 7, 10, 1, 3а, 3, 13, 4, Бригандия , Вихрен 6, 10, 4а, 2, 1, 12, 8, 4, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, 4, Кирил и Методий 3, 7, Крайбрежна 20, 6, 4, 14, 12, 18, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, 4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Малка Падина , Мест.Червиляка , Местн.Малка Падина 3, 2, Местност Балван Градина , Местност Шкендерица 2, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Оборище 15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4, Отец Паисий 1, 3, 14, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2, Патриарх Евтимий 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пенчо Славейков 5, 2, 2а, 2 Г, 3, 9, 4, 1, 7, Пи 050020 Цех За Щори , Пи 38978.264.103 , Пи 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, 2, 13, 15, 5, 11а, 9, 17, 1, 11, 7, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, 20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 Вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23, Руен 2, Светлина 8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6а, 12, Синчец 5, 10, 11, 1, 7, 4, 13, 12, 8, 3, 9, 6, Славянска 102, 110, Стара Планина 2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9, Стефан Костадинов 10, 5, 6, 11, 8, 3, 2, 9, 1, Теменуга 8, 9, 3, 11, 4а, 2, 7, 1, Топола 4, 2, Ул.Справедливост 6 А, УПИ 1-4082 , УПИ VI -7666 Кв.189 , УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, УПИ XXI-1362 Кв.180 , УПИ XXII-1362, Кв.180180 , УПИ XXXII-1364, Kw.180 , Филип Тотю 33, 14, 41, 2, 1, 24, 8, 10, 6, 3, 35, 29а, 5, 18а, 23, 21, 39, УПИ ІІ-4082 Кв. 189, 9, 27, 16, 7, 19, 37, 4а, 29, 13, 17, 31, 4, 25, 11, 12, 18, 18а, Хан Кубрат 2, ХХХ-1364, Кв.180 , Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 2, 4, 6, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 3а, 8, 3, 1, Червиляка
На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / – Костинброд: 18-2059, Кв. 150 , Георги С. Раковски 87, 85, Иван Вазов 16, 33, 16а, 22, 19, 21, 31, 25, 27, 20, 23, 18, 27а, 29, 18а, Йордан Йовков 59, 29а, 66, 62, 55а, 68, 50, 57, 60, 70, 54а, 72, 41, 39, 49, 72а, 31, 54, 76, 74а, 52, 56а, 74, 33, 37, 37а, 35, 64, 61, 68а, 55, 56, Ком 7, 5а, 3а, 5, Ломско Шосе 40а, 36а, 37, 49, 44, 51, 50, 36б, 47, 54, 42, 41, 40, 35, 52, 46, 39, 56, 45, 63, 38, 43, Момчил Войвода , Мургаш 7, 16а, 16, 3, 7а, 14, 18, 10, 12, 3а, 6, 8а, 2, 5, 1, 4, 9, 10а, Цар Калоян 12, 29, 2а, 7, 4, 19, 10, 15а, 11, 22, 3, 14, 2, 18, 8, 5, 13, 16, 17, 15, 1, 20, 6, 4а, Янко Забунов 37, 35, 40, 34, 35а, 38, 36, 37а, 39, 39а
На 30.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч. / На 31.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч. / – Костинброд: 38978.507.302 , Александър Стамболийски 78а, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, Мест.Червиляка , Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Патриарх Евтимий 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пи 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, Филип Тотю 18а, Червиляка
На 29.03.2021 г. /12:01 – 13:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. / – Костинброд: 38978.900.3375 , Асен Златаров 1а, 1, 2, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 26, 43а, 34, 36, 22, 37, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 41, 43, 53, 47а, 19, 27, 35, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Детелина 1, 2 Б, 2 В, Кооперативен Пазар , Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 2 Родопа, 14, 9, 18, 8, 1, 2 Родопа, 11, 24, 3, Панайот Волов 49, Райна Княгиня 5, Славянска 2б, 13, 23, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 71а, 73, 16, 53, 71, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 14, 109, 37, 57, 41а, 63, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 67а, 39, 21, 7, 11, 47, 55, 43, 41, УПИ III Кв.100 , УПИ VI-2719 Кв.109а , УПИ X Кв. 108 , УПИ XII Кв.103 , УПИ XVIII-7537 , Филип Тотю 19, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2, Общ.Пазар, Гергана, Кооперативен Пазар
На 29.03.2021 г. /12:00 – 15:30 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 15:30 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 15:30 ч. / – Костинброд: 68978.900.6862 , Александър Стамболийски 53, 60, 55, 54, 52, 56, Ален Мак 5, 2, 4, 2а, 6, 3, 1, 6а, Бузлуджа 5, 6, 10, 8, 2, 12, 3, Вишня 10, 4, 6, 1, 2, 5, 4а, 2а, 12, Георги Бенковски 2, 3, 5, Йордан Йовков 77, 84, 75, 88, 73, 63, 86, 67, 61а, 65, 78, 88б, 81, 71а, 88а, 71, 79, 80, 77а, 83, Китка 3, 7, 5, 8, 2, 1, 9, 6, Лилия 21, 23, 12, Ломско Шосе 62, 56а, 58, Люляк 11, 14, 5, 4, 7, 9, 6, 10, 8, 12, 13, 17, Мизия 25, 3, 22, 13, 5а, 17, 19, 18, 10, 1, 11, 22а, 21, 2, 20, 7, 29, 29а, 5, 16, 31, 12, 14, 15, 6, 23, Народни Будители 1, Плиска 1, Родина 2, 7, 4, 5, 1, 3, Русе 2, 8, 11, 22, 26, 9, 7а, 7, 18, 12, 20, 24, 17, 14, 1, 6, 1а, 10, 10а, 9а, 3, 5, Славянска 169, 175, 167, София 4, Странджа 1, Шейново 5, 2, 8, 15, 17, 6, 9а, 10, 11, 1, 19, 6а, 18, 8а, 16, 20, 12, 14, 3, 7, 10а, Шипка 15, 5, 6, 11а, 7, 4, 10, 3, 14, 22, 27, 25, 20, 19, 23, 9, 13, 11, 5а, 16, 21, 12, 17, 1, 2 Б, 8, 24, 2, 18, Янко Забунов 1, 25а, 13, 11, 6, 15, 12, 28а, 27а, 32, 6а, 17, 33, 3, 8, 16, 31, 11а, 19, 18а, 27, 7, 23, 29, 21, 25б, 22, 24а, 25, 9, 10, 28, 33а, 2, 18, 26, 5, 33 Б, 20, 19б, 4, 14а, 14
На 29.03.2021 г. /12:01 – 16:00 ч. / – Костинброд: Възход 21, 15, 9, 3, 18, 23, 11, 28, 4, 27, 16, 17, 7, 1, 13, 19, Захари Зограф 2, 3, 1, Йордан Йовков 5а Къща, 5, 1, 2, 3, Момина Сълза 1а, 2, 3, 4, 2а, 1, Обединена 46, 58, 56, ПИ 38978.634.32 , Ул Илинден 4, УПИ VI-1524 , УПИ Xx-4018 Кв.60а , УПИ XXVII-4019, Кв.60а , УПИ XXVIII-4020 Кв.60а , УПИ ХХХI-1524, Кв.85 , 3, 2, 1
На 30.03.2021 г. /10:01 – 15:00 ч. / – Костинброд: Гара Бригадир
На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / – Опицвет: УПИ XII-250, Кв.25 , 10 , УПИ 472 Кв.29 , УПИ V-223 Кв.22 , УПИ XI-344 Кв.37 , УПИ XIV-169 Кв.32 , УПИ ІІІ-Общ, Кв.42
На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / – Опицвет: VII-92, Кв.24 , УПИ XV-86 Кв.23 , УПИ ІІ-255, Кв.25
924 посещения общо 1 посещения за деня
За планирани прекъсвания съобщават от ЧЕЗ Разпределение България в Община Костинброд: