Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за за изработване на „Геодезическо заснемане на подземните проводи и съоръжения на гр.Костинброд и другите населени места в община Костинброд, област Софийска – етап I“.  

Финансирането на поръчката ще се осъществява със собствени средства от общинския бюджет .

Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на Интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9020488

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2856 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за за изработване на „Геодезическо заснемане на подземните проводи и съоръжения на гр.Костинброд и другите населени места в община Костинброд, област Софийска – етап I“