На днешната Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрациите, община Костинброд бе сертифицирана с връчването на етикет “Ефективен CAF потребител” по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно с Областния управител на Софийска област, г-н Радослав Стойчев получиха етикета „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ“ на официална церемония организирана от Института по Публична Администрация.
Сертификатите бяха връчени от Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА.

Този етикет се присъжда като признание на усилията за правилно прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата в администрациите.

Към семейството на CAF ефективните потребители в България, през 2022г. се присъединяват 22 администрации:

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”,
Столична община,
Областна администрация Софийска област,
Областна Администрация-Велико Търново,
Областна администрация-Силистра,
Областна Администрация Сливен,
Областна дирекция “Земеделие”- Бургас,
Регионално управление на образованието – Добрич,
ОБЩИНА КОСТИНБРОД ,
община Ботевград,
Община Каспичан,
Община Костенец,
Община Ловеч,
Община Николаево,
Община Ружинци,
Община Свиленград,
Община Сливен,
Община Стара Загора,
Община Чавдар,
Община Шабла,
Областна администрация Ямбол, Регионална здравна инспекция- Ямбол.

Община Костинброд премина всички процедури за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела „Обща рамка за оценка /CAF/.

Екипът, работещ по внедряването на Модела за управление на качеството е в състав: г-жа Валя Иванова – секретар на община Костинброд, инж. Ирина Донева- началник отдел “Устойство на територията и общинска собственост”, г-жа Таня Иванова- началник отдел “Социални и хуманитарни дейности, г-жа Фиданка Михайлова- началник отдел “Местни данъци и такси” и г-жа Евелина Бегова – ГРАО.

4669 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд получи сертификат “Ефективен CAF потребител”