На този ден се изпълнява обичаят Лазаруване. Младите момичета, наречени „лазарки“, берат цветя за венците, които ще изплетат за Цветница (на следващия ден). Момите са пременени в традиционни фолклорни носии.Те обикалят къщите на селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет. Стопанинът на дома ги дарява с яйца, пари, плодове и дребни подаръци. В миналото на Лазаровден момците от селото са искали ръката на своята избраница.

На празника присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-жа Даниела Станкова – общински съветник на община Костинброд и г-жа Светослава Иванова – директор на ДЦРДУ.

Кметът на община Костинброд поздрави всички за днешния празник, подчерта колко важен е приносът на читалищата за развитието на културната дейност в община Костинброд. Г-н Младенов пожела здраве и берекет на всички.

Ръководстовото на НЧ “Заря-1914” град Костинброд в кв. Маслово изказа своята голяма благодарност към кмета на община Костинброд, неговият екип и общинският съвет за изцяло ремонтираният покрив на читалището и ремонта по фасадата и парадното стълбище. След дъгогодишен проблем с течове поради неразбиране и отказване на съдействие от съсобственици на части от сградата община Костинброд въпреки всички трудности и липса на бюджет успя да ремонтира сградата на духовността и културата на всички масловчани.

В следващия месец със средства от община Костинброд ще бъдат закупени нови носии за самодейците в читалището.

В празничната програмата взеха участие детска певческа група „Шопчета“ към НЧ „Заря-1914”, с ръководител Екатерина Михайлова, детски танцов състав при НЧ „Заря-1914“ с ръководител Калина Зашева, ТС „Зора“ към НЧ „Заря-1914“ и детска вокална група „Пеещите“ с ръководител Елена Гатева. Да ги подкрепят бяха дошли и децата от ТС “Ритъмчета” към НЧ “Св. св. Кирил и Методий-1890”, Първи район, гр. Костинброд, с ръководител Евелина Димитрова и секретар Стойна Таскова.

Специална изненада за публиката беше изпълнението на гайда на Венцислав Кръстев.

Децата и техните ръководители запалиха свещи за здраве в храм “Св. Николай Чудотворец”, където бе отслужена литургия за здраве и благополучие.

След това, на моста над река Блато, лазарките изпълниха обичая „Кумичене” – хвърляне на лазарски венци в реката. Пускането на венец в реката от девойката символизира желанието й да се задоми.

С празнична атмосфера, жителите на кв. Маслово дадоха начало на предстоящите пролетни празници!

Честит Лазаровден! Здраве и благоденствие!

3591 посещения общо 1 посещения за деня
С много пролетно настроение, празничност и пъстрота, НЧ „Заря-1914“, гр. Костинброд, кв. Маслово, посрещна Лазаровден.