Покана

Решение

Решение .fed

Приложения

30.06.2016
Договор №104 
Доклад
Информация за сключен договор
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение РД 05-230А от 27.06.2016 г.
Становище № Е-31-00-18289
Техническо предложение
Ценово предложение

04.08.2016
Информация за плащания

19.09.2016
Информация за плащания

17.10.2016
Информация за извършени плащания

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

27.09.2017 г.
1. Обявление за приключване на договор № 104 от 28.06.2016 г. –  подписано
2. Обявление за приключване на договор – публикувано
2. Информация по преписката в АОП

3113 посещения общо 1 посещения за деня
ОП – 2016 – 3 “ Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци, класифицирани с код 20, съгласно Наредба №3 от 2004 г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“